آسانسور باربر

 

آسانسور باربر 

آسانسور باربر که برای جابه‌جایی کالا بین طبقات و خدماتی از قبیل (غذابر – کتاب بر و …)ساختمان ها استفاده میشود . ساختار و طراحی کابین آسانسور باربر مخصوص حمل اشیاء طراحی شده است . ابعاد و ساختار اتاقک این آسانسورها طوری است که برای انسانها قابل دسترسی و استفاده نمی‌باشد برای تحقق این امر سطح کف آن از یک متر مربع ، عمق آن از یک متر و ارتفاع آن از ۲/۱ متر نباید بیشتر باشد. که نسبت به آسانسورهای مسافربر دارای سرعت کمتری بوده و در سیستم حرکتی آن‌ها از دو قرقره استفاده می‌شود. آسانسورهایی که برای حمل بار طراحی می شوند اصولا وزن بیشتری را می بایست تحمل کنند بنابراین از یک طرف تمام کابل های فولادی را به حسگر فشار متصل می کنند تا در صورت پارگی کابل ها ، آسانسور خاموش شود .

 

WhatsApp chat