آسانسور برانکاردبر

 

آسانسور بیمارستانی این نوع آسانسور ها جهت حمل و نقل بیمارستان و یا تخت های اتاق های عمل در مرکزهای درمانی  از قبیل کلینیک ها ، بیمارستان ها ،درمانگاه ها، نصب و راه اندازی می گردنند.

این نوع آسانسور های بیمار بر و بیمارستان با توجه به نوع کاربری خاصی که دارند و از آنها جهت جابه جایی تخت های بیمارستانی استفاده میشود که ابعاد آنها بزرگ است باید همه ازنظر ابعاد کابین و هم ازنظر سیستم های موتورخانه ای دارای استانداردهای مخصوص باشند. و از نظر ابعاد کابین این ظرفیت را داشته باشد که حداقل یک تخت بیمارستان  ویک پرستار در کنار آن در کابین  این آسانسور جایگزیند.

در خصوص جابه جا نمودن بیماران در بیمارستان از حساسیت بالایی برخوردار میباشد و حال عمومی  افرادی که در بیمارستان بستری هستند در شرایط خوبی  نیست پس آسانسور های مسافربر باید حداکثر قابل اعتماد بودن و ایمنی را رعایت نموده تا حال عمومی این بیماران در شرایط مطلوب قرار بگیرند.

 

پیشنهاد ما برای بیمارستان ها :

_ تکنولوژی کنترل کننده  بسیار انعطاف پذیر

_ تکنولوژی کنترل سرعت بسیار قدرتمند برای آسانسور های تخت بر

_ سیستم داخلی تماس های فردی با پاسخ دهی برای شرایط خاص

_ نظارت گسترده ی آسانسور از طریق سیستم کنترل و مدیریت هوشمند

_ توانايی كنترل از راه دور ، مونيتورينگ و اصلاح كليه پارامترها و وضعيت كابين و تبادل اطلاعات بوسیله مودم

_ دارای قابلیت بازشدن درب ، پیش از توقف کامل جهت تسریع عملکرد

WhatsApp chat