آسانسور هیدرولیک

 

 آسانسورهیدرولیکی به آسانسورهایی اطلاق می شود که به منظورجا به جایی افراد و نفرات درارتفاع و یا در طبقات ودر مفازه های چند طبقه و ساختمانهای فاقد آسانسور وفاقد موتور خانه در پشت بام  نصب و جهت حرکت نفرات بین طبقات وبرای راحتی هرچه بیشترساخته میشود. حرکت نرم و روان و قابلیت تنظیم سرعت ، دقت توقف در تراز طبقه ، شروع و خاتمه حرکت بدون شوک از مزایای این نوع آسانسورها می باشد . عدم نیاز به پیش بینی موتورخانه در بالای چاه و امکان قرار دادن آن در فضای دورتری از چاه نیز از مزیتهای این نوع می‌باشد .

طبقه بندی آسانسورها بر اساس نوع رانش :

۱-آسانسور برقی

۲-آسانسور هیدرولیکی

۳-آسانسور پنوماتیکی

دلایل استفاده از آسانسورهای هیدرولیک

  • حرکت فوق العاده نرم و روان
  • عدم نیاز به موتورخانه
  • استارت و استوپ بدون ضربه حتی بدون نیاز به سیستم درایو
  • هزینه آهنکشی کمتر نسبت به آسانسورهای کششی(معمولی)
  • صدای بسیار کم و عدم احساس حرکت آسانسور در ساختمان
  • عدم لرزش در هنگام حرکت به دلیل توزیع وزن کابین به سمت زمین نه بر روی ساختمان
  • ۵۰ درصد صرفه جویی در مصرف برق

WhatsApp chat