پیاده رو متحرک

پیاده رو متحرک

پیاده رو متحرک برای جابجایی افراد در سطوح مسطح و مسافت های طولانی و در محل هایی که مسافران و افراد در بین راه سوار و یا پیاده می شوند و یا دارای باری هستند مانند سالن فرودگاه ها و مراکز نمایشگاهی استفاده می شود . انتخاب سرعت ۰/۶۵ متر بر ثانیه مورد استفاده قرار می گیرد . تحت شرایط خاص و مسافت های طولانی سرعت پیاده رو متحرک به ۰/۹ متر بر ثانیه می تواند افزایش یابد . به دلیل امکان بروز خطر برای کودکان و افراد مسن و احتمال سقوط آنها با افزایش شتاب در حین سوار و یا پیاده شدن افراد،سرعت زیاد توصیه نمی شود .

پیاده رو متحرک با مسیر مستقل

عملکرد و ساخت این پیاده رو متحرک مانند پله برقی است . در هریک از مسیر های رفت یا برگشت سیستمی به صورت مستقل از یکدیگر بکار گرفته می شود و هر یک از آنها دارای موتور خانه،چاهک،صفحه های متحرک حمل بار،دستگیره متحرک،اسکلت،سنسورهای کنترل و بخش های دیگر می باشد .

پیاده رو متحرک با مسیر دو گانه (رفت و برگشتی)

در این نوع پیاده رو صفحات متحرک حامل بار یک سیم بکسل بستهُ دایره ای وار را تشکیل می دهند و به صورت مدار بسته در حال حرکت و چرخش مداوم هستند . حلقه بسته صفحات متحرک در مسیر رفت و برگشت پیاده رو متحرک را ایجاد می کند .

ویژگی های پیاده روی متحرک:

* پیاده رو متحرک شامل پیاده رو و شیب رو برقی است.

* پیاده رو برقی برای سرعت بخشیدن و نظم دادن به حرکت افراد نقش بسزایی دارد و به صورت کاملاً افقی (زاویه صفر) نصب می شود.* شیب رو برقی با توجه به طراحی معماری و ارتفاع بین طبقات و نوع کاربری دارای سطح افقی و متحرک و بدون پله با شیب ۱۰ تا ۱۲ درجه می باشد.

WhatsApp chat