گالری تصاویر کابین

کابین (1)

کابین آسانسور نوع فرمیکا زوار آلومینوم با کفپوش
نمونه تصویر کابین مربوط به نوع فرمیکا

کابین (2)

کابین آسانسور تمام استیل افقی
نمونه تصویر کابین مربوط به تمام استیل افقی

کابین (3)

کابین آسانسور تمام استیل طرح دار
نمونه تصویر کابین مربوط به تمام استیل طرح دار

کابین (4)

کابین آسانسور ام دی اف استیل (نیمه استیل)
نمونه تصویر کابین مربوط به ام دی اف استیل (نیمه استیل)

کابین (5)

کابین آسانسور استیل میرور
نمونه تصویر کابین مربوط به استیل میرور

کابین (6)

کابین آسانسور استیل طلایی
نمونه تصویر کابین مربوط به استیل طلایی

کابین (7)

کابین آسانسور استیل طلایی طرح دار
نمونه تصویر کابین مربوط به استیل طلایی طرح دار

کابین (8)

کابین آسانسور استیل طرح دار
نمونه تصویر کابین مربوط به استیل طرح دار
WhatsApp chat